שאלות ותשובות בנושא בדיקת פדיונות

למי מתאים לשירות?

לכל אדם אשר רכש ויש בבעלותו פוליסת ביטוח החל משנות ה-60 מסוגי עדיף, גמלא ומעורב.

מהן סוגי הטעויות שנמצאו?

קיימות עשרות סוגי מאפיינים  לטעויות הקיימות, לדוגמא:
– חישובי  תשואות שגויים.
– חישובי מקדמי הצמדה שגויים.
– טעות קליטת  תשלומי הפרמיה שהועברו  ע"י המבוטח.
– אי פיזור כספים המשולמים באופן חד פעמי ע"י  המבוטח.
– שכר לא מעודכן – מה שמשפיע על ההפרשות לפוליסה.

מה כולל השירות ?

השירות כולל:
– בדיקת ערכי פדיון בפוליסות נפדו / שלא נפדו בפוליסות חיים.
– בדיקת חישובי התשואות בפוליסות מבטיחות תשואה.
– בדיקת יתרות הלוואות שנלקחו על בסיס הסך הצבור בחברת הביטוח.
– בדיקת סכומים ששולמו בפוליסת חיים בעת מקרה ביטוחי – מוות.
– בדיקת אמיתות קליטת התשלומים בפוליסות ע"י חברת הביטוח.

מה עליי לספק לשם הבדיקה?

לשם הבדיקה, יש לספק את המסמכים הבאים:
– העתקי פוליסות מקוריות
– תיעוד  של שינויים שבוצעו בפוליסה במהלך חייה
– תיעוד של תשלומי הפרמיות בפוליסה.
– דוחות חודשיים/רבעוניים שנתקבלו מחברת הביטוח.
– כל מסמך/נתון  הקשור לפוליסה.

כיצד מבוצעת הבדיקה ?

הבדיקה מבוצעת ע"י אקטואר המתמחה בנושא זה ( אקטואר ראשי בחברת ביטוח מהגדולות בענף),
וכן ע"י מומחים בתחום הביטוח אשר משתמשים במערכות טכנולוגיות חכמות שפותחו על ידי הקבוצה.

 

מהם אחוזי ההצלחה במציאת הפרשים בסכומים לפדיון ?

כל מקרה לגופו, בבדיקה סטטיסטית ניתן לומר כי מדובר באלפי שקלים ועד עשרות אלפי שקלים אשר
נמצאו כחסרים.

מה עלות הבדיקה ?

עם רכישת השירות דמי פתיחת בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וכן, 20% מסכום ההפרש
שיימצא מעל לסכום המוצע ע"י  חברת הביטוח.